MALTA povinnosti zakladatelů klubu

Diskuze o všem.
Uživatelský avatar
admin
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 141
Registrován: 13 lis 2022, 07:10
Bydliště: PRAHA západ
Poděkoval : 1 krát
Bylo poděkováno: 17 krát

MALTA povinnosti zakladatelů klubu

Příspěvek od admin »

Malta spustila registrační systém a informační web, kde je uvedeno vše co je třeba k nutné registraci, aby mohl být klub provozován.

https://aruc.mt/registration-for-a-licence/

Jeden ze 4 zveřejněných dokumentů.

Obrázek

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

První otázka se týká počtu členů, které by chtělo budoucí sdružení uspokojit. Větší sdružení platí vyšší poplatky.
KATEGORIE 1 - do 50 členů
KATEGORIE 2 - 51 až 100 členů
KATEGORIE 3 - 101 až 250 členů
KATEGORIE 4 - 251 až 350 členů
KATEGORIE 5 - 351 až 500 členů

ČÁST A

V části A musí žadatel předložit navrhovaný název sdružení, adresu sídla, kontaktní číslo a e-mail.
Dále musí žadatel uvést údaje o zakládajících členech.

U každé osoby jsou vyžadovány následující údaje.
Jméno | Číslo průkazu totožnosti | Datum narození | Místo narození | Státní příslušnost | Bydliště
Adresa | Kontaktní číslo | E-mailová adresa |

U každé osoby žadatel rovněž uvede, zda bude zasedat v radě.
U správců jaká bude jeho funkce ve sdružení.
U klíčové osoby, žadatel rovněž uvede její současné zaměstnání a jméno společnosti.
Pracovní zkušenosti.
V dalších oddílech, žadatel uvede údaje o jednotlivých osobách ve sdružení na jakých budou pozicích.
Musí být uvedeny stejné údaje jako u klíčové osoby.

ČÁST B

V části B žadatel uvede adresy míst, kde se bude spolek provozovat.

ČÁST C

Sdružení

Kopie stanov sdružení
Logo
Zásady členství
Organizační struktura
Formulář osobního prohlášení, zdroj majetku a prohlášení o způsobilosti a bezúhonnosti.
Formulář pro šetření - zvláštní pověření pro každého ze zakladatelů, klíčového funkcionáře a administrátory
Kodex chování sdružení
Kopie všech dohod nebo závazných dopisů s držiteli klíčových funkcí

MÍSTA POUŽÍVANÁ PRO ČINNOST SDRUŽENÍ


Zpráva architekta o každém z navrhovaných prostorů, která obsahuje prohlášení, které potvrzuje, že uvedená nemovitost se nachází ve vzdálenosti nejméně dvě stě padesát metrů (250 m) od místa, kde se nachází školy, klubu nebo střediska mládeže a vztahuje se na ni ustanovení o ochraně životního prostředí.
Zpráva musí rovněž obsahovat plány stavby a plány vnitřního uspořádání potvrzené architektem.
Zpráva od architekta musí být o každém z navrhovaných prostorů.

Posouzení bezpečnostních rizik pro každou lokalitu včetně půdorysů, které jasně ukazují umístění bezpečnostních prvků.

Prohlášení zakladatelů sdružení, že sdružení, bude mít potřebná legitimní práva k prostorám a budou mít tato práva po celou dobu platnosti licence. Toto prohlášení musí být doplněno příslušnými podklady, dokumentací.

PROVOZÍ INFORMACE

Podrobnosti o procesu pěstování, zpracování, skladování a uchovávání. Včetně zdroje (zdrojů) osiva a druhů, které budou použity.
Jména kmenů, které budou použity.
Prohlášení, že nebudou použity chemické pesticidy, a podrobnosti o všech živinách, organických pesticidech a jiných přírodních metodách, které se použijí k ochraně rostlin konopí.

Zásady a postupy týkající se hygieny a sanitace, ochrany proti škůdcům.
Postupy o nakládání s odpady a kontrolu životního prostředí (filtrace vzduchu),větrání, osvětlení, zásobování vodou, regulace teploty a vlhkosti).
Postup jak bude veden sklad a vedení zásob.
Postupy týkající se bezpečnosti ( BOZP).
Plán obnovy provozu.

DOPRAVA

Smlouvu nebo dohodu s certifikovanou dopravou ADR s poskytovatelem těchto služeb.
Zásady a postupy přepravy.

DISTRIBUCE

Technické specifikace a obrázky obalů, které se použijí.
Iniciativy pro snižování škod.
Postupy pro vystavování výrobků.
Postupy pro vedení záznamů v registru členů.

LIDSKÉ ZDROJE

Zásady a postupy, které budou použity k zajištění toho, aby se zaměstnanci a poskytovatelé služeb chovali řádně.

FINANČNÍ PLÁN

Podrobné tříleté finanční prognózy, včetně příjmů a výdajů, rozvahu a výkazy peněžních toků.
Podrobnosti o předpokládaných příjmech, které bude sdružení vytvářet, zahrnující členské příspěvky a ceny různých druhů konopí a jejich množství. Obsahy látek (THC,...), které budou distribuovány.
Uživatelský avatar
admin
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 141
Registrován: 13 lis 2022, 07:10
Bydliště: PRAHA západ
Poděkoval : 1 krát
Bylo poděkováno: 17 krát

Re: MALTA povinnosti zakladatelů klubu

Příspěvek od admin »

Uživatelský avatar
admin
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 141
Registrován: 13 lis 2022, 07:10
Bydliště: PRAHA západ
Poděkoval : 1 krát
Bylo poděkováno: 17 krát

Re: MALTA povinnosti zakladatelů klubu

Příspěvek od admin »

HARM REDUCTION
snižování či minimalizace poškození drogami u osob které je užívají

Pokusím se o krátký výtah z dokumentu, který byl zveřejněn.

Sdružení se zavazují dodržovat veškeré požadavky týkajících se harm reduction, sociální spravedlnosti a sociální rovnosti, které stanoví zákon o ochraně zdraví před škodami.
Sdružení zahrnou zásady snižování škod (HR )do svého interního kodexu chování.
Úřad může čas od času HR kontrolovat a zveřejnit.
Zakladatelé, správci, klíčový úředník, jsou odpovědní za distribuci.
Další zaměstnanci v místě distribuce musí absolvovat školení týkající se zásad a postupů harm reduction, Školení zajišťuje úřad.

Sdružení zajistí přesné označování, jak je uvedeno ve směrnici 1, která vymezuje technických norem vydaných úřadem.

Sdružení doporučí členům mladším 21 let, aby se zdrželi konzumace vyššího než 15 % THC a poskytovat další informace o rizicích spojených s užíváním výrobků s vyšším obsahem THC na vyvíjející se mozek. Na internetových stránkách.
Distribuci konopí s obsahem tetrahydrokanabinolu (THC) vyšším než 18 % procent členům mladším 21 let je zakázáno.

Je zakázáno, aby asociace stanovovala minimální úroveň spotřeby. Nebo vyvíjet interní marketingové akce ke zvýšení úrovně spotřeby.

Klub nesmí na své členy uplatňovat žádnou formu nátlaku, včetně, povzbuzovat členy k vystoupení nebo jim v tom bránit.

Sdružení nesmějí používat diskriminační praktiky, jako je rozlišování cen mezi svými členy.

Sdružení musí mít účinný systém na vnější a vnitřní stížnosti a opravné prostředky.


Členové musí být informováni o tom, že konopí distribuované sdružením není náhrada léčebného konopí a že produkt distribuovaný sdružením může být nevhodný pro osoby, které trpí specifickými zdravotními potížemi.
Uživatelský avatar
admin
Site Admin
Site Admin
Příspěvky: 141
Registrován: 13 lis 2022, 07:10
Bydliště: PRAHA západ
Poděkoval : 1 krát
Bylo poděkováno: 17 krát

Re: MALTA povinnosti zakladatelů klubu

Příspěvek od admin »

Konopné kluby na Maltě můžou dostat tyto pokuty:


KK který nepodá čtvrtletní hlášení nebo nevedou řádný seznam svých členů, budou potrestány pokutou 1 000 EUR

prodej alkoholu ve sdruženích nebo příliš mnoho členů - 2 000 EURO

obtěžování sousedů - 2 500 EURO

prodej konopí, které není jasně označeno a zabalené - 5 000 EURO

za nejzávažnější přestupky - 10 000 EUR